• (+90) 539 425 19 60
  • info@onenewevolution.com

Müzik ve Ses Terapisi

Müzik ve Ses Terapisi

Müzik ve Ses Terapisi

Müzik ve Ses Terapisi

The ONE Ruhsal Gelişim İnziva Programı kapsamındaki çalışmalardan biri de Müzik ve Ses Terapisi’dir. 

Müzik ve ses terapisi, vücudumuzu çeşitli frekanslara uyumlamak için çeşitli enstrümanlar kullanılarak yapılır. The ONE’da ses frekanslarının dönüştürücü gücünden faydalandığımız terapi seanslarında, Tibet çanağı, Kuvars çanak, Gong’lar gibi Doğu’dan gelen enstrümanlar ile keman, flüt, viyolonsel gibi Batı enstrümanlarını bir arada veya tek başına kullanmaktayız. 

Müzik ve Ses Terapisi nedir?

Müzik ve ses terapisi, bilinçli dinleme durumundaki katılımcının fiziksel, enerjetik ve ruhsal bedenlerinin belli frekanslara uyumlanmasıdır.

Her frekansın kişiye verdiği farklı bir duygu, enerji, durum olur. Örneğin; OM mantrasının doğru söylendiğindeki frekansı 432 hz’dir; bu frekans hem evrenin genel frekansıyla hem de kalp çakrası ile uyumlanmamızı sağlar. 

Müzik ve Ses Terapisi ne işe yarar?

Müzik ve ses terapisinin insan üzerinde yarattığı etkiler, Simatik bilimi ile açıklanan etkilerden yola çıkılarak değerlendirilebilir. 

Ses dalgalarını görselleştirmeye odaklanan bilim dalı Simatik olarak adlandırılır. Simatik 1600’lü yıllarda bilimsel olarak ele alınsa da antik çağlardan bu yana ses dalgalarının kullanımı vardır.

Su da ses frekanslarına reaksiyon veren bir kimyasaldır. Sadece dünyamızın değil insan vücudunun da büyük kısmının sudan oluştuğu düşünüldüğünde sesin üzerimizdeki etkileri daha kolay anlaşılabilir.

Asya’da ses frekansları fiziksel, zihinsel ve psikolojik sorunların tedavisinde çok eski zamanlardan bu yana kullanılmaktadır. Şamanik ritüellerde de müzik ve ses frekansları kullanıldığı bilinir. 

Günümüzde birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde rezonans frekansları kullanılmaktadır. Bu frekansların bir diğer kullanım alanı da derin meditasyon çalışmalarıdır. 

Dolayısıyla müzik ve ses terapisi bedensel, zihinsel ve duygusal şifalanma yolunda önemli bir araçtır.

Doğal Şifa Terapileri

Kadim ilaçlar kullanarak gerçekleştirdiğimiz doğal şifa terapileri ile fiziksel ve ruhsal iyileşmenin kapısını açıyoruz.

Entegrasyon Seansları

Entegrasyon seansı kişiyi farklı bilinç durumlarına ulaştıran seanslar sonrası gerçekleştirilen bütünleyici bir çalışmadır.

TurkeyEnglish