• (+90) 539 425 19 60
 • info@onenewevolution.com

Entegrasyon Seansı

Entegrasyon Seansı

Entegrasyon Seansı

Entegrasyon seansı kişiyi farklı bilinç durumlarına ulaştıran seanslar sonrası gerçekleştirilen bütünleyici bir çalışmadır.

İnzivalarda ve kişisel terapilerde de karşılaştığımız güçlü deneyimlerden sonra katı kimliklerimizle (egolarımız) ÖZ’ümüz arasındaki duvar belli bir süreliğine yarı şeffaf hale gelir ve böylece kişinin özüne ulaşabilmesi için tüm olasılıklar açılmış olur. Bu durumda iken kişi kimlikleriyle olan sıkı bağından kısmen ayrılmış olur. Kişi genellikle bu etkileri dans ederek, keyifli anlarını artırarak, sohbet ederek, şakalaşarak vb. şekilde taşımaya, devam ettirmeye çalışır. Bu davranışlar kimliklerimizden gelen davranışlardır ve genellikle kalıcı bir dönüşüme izin vermezler; çünkü bu davranışlar egonun kaçışıdır ve genellikle bu davranışlardan dolayı da cevaplar gelmez ve derin farkındalık gerçekleşmez. Entegrasyon seansları ise derin farkındalığın oluşmasına yardımcı olur. En etkili sonuçlar da grup entegrasyonlarında elde edilmektedir.

Entegrasyon şu anda büyüyen bir alandır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Psikedelik terapinin sağlayabileceği kalıcı kişisel ve davranışsal değişiklikleri kolaylaştırmak için, entegrasyon bu sürecin önemli bir bileşenidir.

Dönüştürücü deneyimlerin kalıcı etkileri, onları takip eden derin çalışma olmadan mümkün olmazdı. Entegrasyon, uzun süreli büyüme ve gelişmenin hayati, gerekli ve önemli bir parçasıdır.

Entegrasyon Seansı Nedir? 

Entegrasyon seansı, herhangi bir deneyimden edinilen içgörüleri, duyguları veya tutumları alıp bunları hayatın istenen alanlarına işlemek anlamına gelir. Bu seanslarda kişinin terapiler sırasındaki deneyimlerinin ardından zihninin ve bedeninin bir sentezinin oluşturulmasıdır. 

Genel bir tanım olarak entegrasyon, “bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirmek” anlamına gelir. Entegrasyon seansları, değişen bilinç durumları sırasında ortaya çıkan zorlukları ve içgörüleri keşfetme ve paylaşma sürecidir. Entegrasyon seanslari, danışanların tedavi için belirledikleri niyetler aracılığıyla aradıkları bir “bütünlük” duygusu elde etmelerine yardımcı olur. 

Niyet örnekleri, hataları sahiplenmeyi, gerçeği söylemeyi veya geçmişte yüz çevirmiş olunabilecek kısımlarla yeniden bağlantı kurmayı içerebilir. Hayatın geri kalanının üzerine inşa edilebileceği güçlü, egemen, sakin temelleri yaratan bu bütünlüktür. Bu kısaca, kendimizin tüm parçalarına sahip çıkmaktır.

Entegrasyon çalışması neden önemlidir?

Deneyim sırasında ortaya çıkan herhangi bir duygu, duyum ve fikir, iyileşme süreci için anlamlı olabilir. Entegrasyon, günlük işleyişe entegre olabilmeleri için bu duygu, duyum ve fikirleri “anlamlandırmak” amaçlı bir alan yaratmakla ilgilidir. Bu şekilde entegrasyon terapisi kişisel dönüşüm potansiyelini arttırır.

Farklı bilinç durumları, öyle büyük fikirleri, duyumları ve duyguları ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir! Bazen onları görmezden gelmek ya da uzaklaştırmak cezbedici olabilir ya da uyanır uyanmaz hemen yazmazsak bir rüyayı unutmak gibi, ortaya çıkan şeyi unutabiliriz. Ancak iyileşme, bu fikirlerle meşgul olmamızı gerektirir ve bütünleşme bununla ilgilidir. Profesyonel destek, yeni içgörülerimizi anlamlı yollarla hayatımıza başarıyla entegre etmek ile kalıcı büyüme ve iyileşmeden vazgeçmek arasındaki farkı yaratabilir.

Özellikle yoğun deneyimler, var olmanın çok dramatik veya önemli yollarını, başkalarını görmenin yollarını ve insanın kendisini nasıl gördüğünü açma potansiyeline sahiptir. Sahip olunan yeni hedefleri, yapmak, söylemek veya ilerlemek istenilen asıl şeyleri bilinçaltının karanlığından bilincin gün ışığına çıkarabilir.

Bu deneyimler olduğunda, entegrasyon seansı, niyetleri gerçeğe dönüştüren bir süreçtir. İçgörüleri somut hale getirir. Kişi kaçmak yerine, açık ve samimi bir şekilde entegrasyon seansı sırasında varlığını ortaya koyduğunda veya kendisini aradan çektiğinde, cevaplara kendisini açtığında belki de 20 yıllık psikoterapide gelmeyen cevaplar gelmeye ve dönüşüm gerçekleşmeye başlar.  

Entegrasyon seansında neler yapılır?

Entegrasyon seansları sırasında farklı bilinç durumlarının gerçek hayata entegrasyonu ve farkındalık veya kavrayışa dönüştürülmesi konusunda deneyimli ve özel eğitimi olan bir profesyonel kendini tamamen egosal olarak boşaltarak kendi içindeki samimiyet ve çocuksu saflığa (mindfulness point) ve ardından Zen noktasına ulaşır ve seansı başlatır.

The ONE’ın sundugu entegrasyon seansları genellikle somatik terapi, işitsel sanatlar terapisi, Transpersonal terapi, farkındalık ve zarar azaltma uygulamaları gibi modaliteleri içerir.

Deneyiminiz sonrasında entegrasyona katılmak, deneyimin iyileştirici faydalarının normal bilinç geri döndüğünde gömülme veya “kaybolma” olasılığını en aza indirir.

Herhangi bir entegrasyon çalışması hiç olmamasından iyidir. Dolayısıyla, bunu zaten yapmış olduğunuz zorlu veya yoğun bir yolculukla mücadele ettiğiniz için okuyorsanız, süreçte ortaya çıkanları anlamlandırmak ve bu içgörüleri daha sağlıklı, daha mutlu günlük işleyişe entegre etmek için çok geç değil.

Entegrasyon sürecine ve ilgili çalışmaya bir örnek

Örnek olarak, deneyiminiz sırasında kendinize ve fiziksel sağlığınıza dikkat etme konusunda önemli bir içgörüye ulaşmış olabilirsiniz. Bu içgörü ile ilgili entegrasyon çalışması ve günlük hayatta uygulamak üzere verilen ödevler bu konuda derinleşmenizi sağlar.

Bu seanslarda amaç danışanın ortaya çıkan farkındalıklarını günlük yaşamına entegre etmektir. Fiziksel sağlığın içgörüsü değişen bir davranış ile birlikte günlük yaşam gerçekliğine taşınabilir.

Her kişinin deneyimleri kökten farklı olabileceği gibi, onların entegrasyon süreci de kökten farklı olacaktır. Bazıları için iletişim, dürüstlük, ilişkiler, kariyer veya sağlık gibi daha geniş, bazıları içinse daha özel bir “tema”ya odaklanmış olabilir.

Bazen danışanların entegrasyon sonrası “ebeveynlerinizi arayın ve onları sevdiğinizi söyleyin” gibi küçük ve kolay yönetilebilir ev ödevleri olabilir. Bazen danışana entegrasyon faaliyetleri sırasında daha belirsiz veya “Asıl gerçeğimi konuşmam ve nasıl hissettiğimi söylemem gerekiyor” gibi kesin bir son teslim tarihi olmayan ödevler verilebilir.

Bunların hepsi geçerli entegrasyon faaliyetlerine örneklerdir ve her entegrasyon çalışması, danışanın o andaki benzersiz koşullarına, oturum için özel niyetine ve kim olmak istediğine ve hayatta nereye gitmek istediğine bağlı olarak değişecektir.

Entegrasyon (Terapisi) Türleri

Her birey için nüanslara rağmen, genellikle kendi kişisel sağlığımız, ifademiz ve enerji seviyelerimize dair ortak alanlarla ilgili ortaya çıkma eğiliminde olan birkaç ortak entegrasyon kategorisi vardır.

Fiziksel veya somatik entegrasyon

Bazen entegrasyon süreci oldukça fizikseldir. Belki de vücudunuza daha iyi bakmak, birikmiş stresi azaltmak ve serbest bırakmak için zaman ayırmak veya doğada daha fazla zaman geçirmekle ilgilidir. Bedene, sahip olduğunuz hislere ve duyulara  son derece odaklanmıştır.

Bunun için entegrasyon çalışması, somutlaştırılmış aktivite şeklini alır:

 • Yürüyüşe çıkmak
 • Vücudunuzu egzersiz veya yoga/qigong yoluyla hareket ettirmek
 • Kendinize ve fiziksel veya zihinsel sağlığınıza dikkat etmek

Psiko-ruhsal entegrasyon

Diğer durumlarda, entegrasyon süreci kendinizi, başkalarını ve dünyayı nasıl gördüğünüz ve bunların tümü arasındaki ilişkiler etrafında dönebilir. Deneyimin bu alanında ortaya çıkabilecek çok önemli temalar vardır ve bunların çoğu, işlemek ve varlığınıza getirmek için adanmış entegrasyon çalışmaları olacaktır.

Kendi faniliğinizle ilişkiniz, varoluşla metafizik ilişkiniz, din ve maneviyatla ilişkiniz (veya yokluğu) ile ilişkiniz. Bu temalar, deneyimler yoluyla kendilerini birçok şekilde sunabilirler ve tam olarak işlemek ve bütünleşmek için bazı entegrasyon çalışmaları gerekir.

Örnek olarak, Psiko-ruhsal entegrasyon, şimdiye bakma biçimini de içine alabilir:

 • Hayatının hangi noktasında olduğunu düşünüyorsun?
 • Hayatının hangi noktasında  olduğun için kendini yargılıyorsun?
 • Hayatının hangi noktasında olmak istiyorsun?
 • Hayatının hangi noktasındasın?

Başka bir örnek olarak, Psiko-ruhsal entegrasyon, geleceğinize bakma biçimini de içine alabilir:

 • Ne tür bir insan olmak istiyorsun?
 • Şimdi nasıl bir insansın?
 • Ne tür ilişkilere sahip olmak istiyorsun?
 • Hangi işi yapmak istiyorsun?

Bu nitelikteki yansımalar, deneyim tarafından katalize edilebilir ve entegrasyon, onlara cevap vermeye devam etme sürecidir. Bir cevabınız olduğunda, onları gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

Duygusal entegrasyon

Duygusal bütünleşme, hayatınızda ortaya çıkan duygu ve hislerin işlenmesiyle ilgilidir. Bu duyguları hissetmek istemediğiniz ve onlarla tam olarak var olmak istemediğiniz zamanlar vardır. Bunun yerine, içinizde kalarak onlarla bir olmayı bekleyebilirler.

Transpersonal (Kişi Ötesi) Terapi 

Transpersonal (kişi ötesi) psikolojide özellikle beş ana tema öne çıkar: 

 • Bilinç durumları 
 • Daha yüksek veya nihai potansiyel 
 • Egonun veya kişisel benliğin ötesi
 • Aşkınlık 
 • Maneviyat. 

Transpersonal Psikoloji, insanlığın en yüksek potansiyelinin incelenmesi ve birleştirici, ruhsal ve aşkın bilinç durumlarının tanınması, anlaşılması ve gerçekleştirilmesi ile ilgilidir.

Transpersonal psikoloji, resmi bir disiplin olarak nispeten yeni olmasına rağmen, 1969’da The Journal of Transpersonal Psychology’nin yayınlanması ve 1971’de Transpersonal Psikoloji Derneği’nin kurulmasıyla başlayarak, birçok gelenekten gelen eski mistik bilgilerden yararlanan bir terapi yöntemidir. Kişi Ötesi psikologlar, zamansız bilgeliği modern Batı psikolojisiyle bütünleştirmeye ve manevi ilkeleri bilimsel temelli, çağdaş dile çevirmeye çalışırlar. Transpersonel psikoloji, en derin yaralarımızdan ve ihtiyaçlarımızdan, insanın varoluşsal krizine ve bilincimizin en aşkın kapasitelerine kadar, insanın psikospiritüel gelişiminin tüm yelpazesine hitap eder.

Bütünsellik ve birlik perspektifleri, kişi ötesi psikolojinin dünya görüşünün merkezinde yer alır.

Entegrasyon çalışmalarında özellikle Jung ve Tart’ın ilk ileri sürdükleri bilinç şemaları ve sistematikleri de göz önünde bulundurularak sistematik olarak insanların içinde bulundukları durumlar ve bu durumların transpersonal bölgede nasıl karşılıkları olduğu üzerine çalışmalar yapılır. Gerektiğinde derinleşmek için değişmiş bir bilinç hali yaratacak küçük uygulamalar da bu terapilere dahil edilirler. 

Bireysel entegrasyon seansları

En fazla açılımın yaşandığı entegrasyonlarımız grup entegrasyonlarına aktif katılımcı olunmasıdır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, kişi birçok nedenden dolayı grup entegrasyonlarında kendisini gizlemeyi veya olduğundan daha memnun görünmeyi tercih ettiği için arzu edenler, grup seanslarına ek olarak bireysel entegrasyon seansı da alabilirler. Bu seanslarda sadece bir danışana yönelindiğinden seanslar danışanlar için daha yoğun ve zorlayıcı geçebilirler.

Doğal Şifa Terapileri

The ONE Topluluğu’nda kadim ilaçlar kullanarak gerçekleştirdiğimiz doğal şifa terapileri ile fiziksel ve ruhsal iyileşmenin kapısını açıyoruz.

Müzik ve Ses Terapisi

Müzik ve ses terapisi, bilinçli dinleme durumundaki katılımcının fiziksel, enerjetik ve ruhsal bedenlerinin belli frekanslara uyumlanmasıdır.

TurkeyEnglish